ผู้เขียน: Editor

Digital PR คืออะไร?

Digital PR คืออะไร? หลายคนอาจยังสงสัยว่า Digital PR คืออะไร แล้วมันจะแตกต่างไปจาก พีอาร์แบบเดิมๆ (Traditional…

Storytelling หัวใจสำคัญของการพีอาร์ ดันแบรนด์ให้ยืนหนึ่งในตลาด

หนึ่งในหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (Digital PR) นั้น คำว่า “Storytelling” อาจเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากช่วยสร้างความแตกต่างของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการสื่อสารเพื่อสร้างการจดจำของแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็น หากผู้บริโภคต้องจะเลือกซื้อสินค้าในประเภทเดียวกัน…

thThai
thThai